บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์เตรียมรองรับการแอร์ดรอป LUNA บนเครือข่าย Terra ใหม่ และการเปลี่ยนชื่อและโลโก้ของเหรียญ LUNA และเครือข่าย Terra

แก้ไขเมื่อ Thu, 16 Feb 2023 เมื่อ 08:42 PM

เนื่องด้วย Terra จะมีการกระจายเหรียญ (แอร์ดรอป) Terra (LUNA) บนเครือข่ายใหม่ให้แก่ผู้ถือเหรียญ LUNA เดิม (รายละเอียดปรากฏตามประกาศของ Terra ในประกาศนี้) ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์จึงขอประกาศรองรับการแอร์ดรอปเหรียญ LUNA ครั้งนี้ รวมถึงรองรับการเปลี่ยนชื่อเหรียญและเครือข่าย ตามรายละเอียดต่อไปนี้

เครือข่าย Terra เดิม (ปัจจุบันบริการที่บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์) ต่อไปจะเปลี่ยนชื่อเป็น “Terra Classic” ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการพิจารณาตามข้อเท็จจริง ถึงคุณสมบัติที่จะให้บริการบนศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ของบริษัท ทั้งนี้ โปรดติดตามประกาศจากบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ต่อไป และใช้ความระมัดระวังก่อนตัดสินใจซื้อขาย

 

รายละเอียดการแอร์ดรอปเหรียญ Terra (LUNA)

 • ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแอร์ดรอปเหรียญ LUNA คือ ผู้ถือเหรียญ LUNC (เหรียญ LUNA เดิม) ในกระเป๋าบิทคับ ตามช่วงเวลาการ Snapshot ที่ทีมงาน Terra กำหนดไว้ในประกาศนี้ ดังนี้
  • รอบที่ 1: Pre-attack Snapshot หมายถึง การทำ snapshot เหรียญ LUNC บนเครือข่าย Terra Classic ที่ block 7,544,910 ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 21:59:37 น. (เวลาประเทศไทย)
  • รอบที่ 2: Post-attack Snapshot หมายถึง การทำ snapshot เหรียญ LUNC บนเครือข่าย Terra Classic ที่ block 7,790,000 ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 02:59:51 น. (เวลาประเทศไทย)
 • สัดส่วนเหรียญ LUNA ที่ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมจะได้รับ จะเป็นไปตามสัดส่วนการกระจายเหรียญที่ทาง Terra ประกาศ ดังนี้

รอบการ Snapshot

จำนวน LUNA ที่ได้รับจัดสรร

จำนวน LUNC ที่ถือครอง

เกณฑ์การกระจายเหรียญ LUNA

Pre-attack Snapshot


 

35% ของจำนวน LUNA ทั้งหมดบนเครือข่าย Terra ใหม่


 

น้อยกว่า 10,000 LUNC

 • ที่ Genesis Block (Block แรกของเครือข่าย Terra2.0) จะได้รับเหรียญ LUNA 30% ของจำนวนเหรียญที่ได้รับการจัดสรร
 • หลังเกิด Genesis Block 6 เดือนแล้ว จะได้รับเหรียญ LUNA ทุก ๆ เดือน เป็นระยะเวลา 2 ปี

ตั้งแต่ 10,000 แต่น้อยกว่า 1 ล้าน LUNC

 • จะได้รับเหรียญ LUNA หลังเกิด Genesis Block ไปแล้ว 1 ปี โดยจะได้รับเหรียญทุก ๆ เดือน เป็นระยะเวลา 2 ปี

ตั้งแต่ 1 ล้าน LUNC ขึ้นไป

 • จะได้รับเหรียญ LUNA หลังเกิด Genesis Block ไปแล้ว 1 ปี โดยจะได้รับเหรียญทุก ๆ เดือน เป็นระยะเวลา 4 ปี

Post-attack Snapshot

10% ของจำนวน LUNA ทั้งหมด

บนเครือข่าย Terra ใหม่

ทุกปริมาณการถือครองเหรียญ

 • ที่ Genesis Block จะได้รับเหรียญ LUNA 30% ของจำนวนเหรียญที่ได้รับการจัดสรร
 • หลังเกิด Genesis block 6 เดือนแล้ว จะได้รับเหรียญ LUNA ทุก ๆ เดือน เป็นระยะเวลา 2 ปี
 • บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์จะแจกจ่ายเหรียญ LUNA ให้กับผู้ถือเหรียญ LUNC ภายหลังจากการเปิดระบบฝาก-ถอนเหรียญ LUNA แล้ว

รายละเอียดการเปลี่ยนชื่อเหรียญและเครือข่าย

 • เหรียญ “Terra” (LUNA) เดิม จะถูกเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “Terra Classic” (LUNC)
 • เครือข่าย “Terra” เดิม จะถูกเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “Terra Classic”
 • โลโก้เดิม unnamed (1).png  จะถูกเปลี่ยนเป็นโลโก้ใหม่ unnamed.png
 • เครือข่ายที่บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ รองรับอยู่ในขณะนี้ คือ Terra Classic และเหรียญที่รองรับในขณะนี้ คือ เหรียญ LUNC โดยการเปลี่ยนชื่อเหรียญและเครือข่าย รวมถึงโลโก้เหรียญบนระบบบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ตามรายละเอียดข้างต้นนี้กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ
 • โปรดติดตามประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำหนดการสำหรับการเปลี่ยนชื่อเหรืยญและเครือข่ายดังกล่าวบนบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์

หมายเหตุ:

 • ประกาศของ Terra ที่อ้างอิงในบทความนี้ เป็นประกาศที่ทีมงานของ Terra เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในประกาศดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว
 •  ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขการแอร์ดรอป จะได้รับเหรียญ LUNA ในบัญชีบิทคับตามรายละเอียดที่ระบุในประกาศและอีเมลแจ้งยอดแอร์ดรอป หลังจากที่ระบบพร้อมรองรับ Terra เครือข่ายใหม่
 • โปรดซื้อขายเหรียญ Terra Classic (LUNC) ด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาคุณสมบัติของเหรียญ และราคาอาจมีความผันผวนสูง 
 • กรณีฝากและถอนเหรียญ LUNC โปรดใช้ที่อยู่กระเป๋าบนเครือข่าย Terra Classic ในการทำรายการ และระบุข้อมูลในการทำธุรกรรมให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อป้องกันการสูญหายของสินทรัพย์ เนื่องจากธุรกรรมที่ถูกยืนยันแล้วจะไม่สามารถถูกยกเลิกหรือกู้คืนได้
 •  หากท่านทำการโอนเหรียญ LUNC ไปยังกระเป๋าอื่น ๆ ที่ไม่รองรับเครือข่าย Terra Classic อาจส่งผลให้สินทรัพย์ของท่านเกิดการสูญหาย และทางบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่กู้คืนสินทรัพย์ดิจิทัลที่สูญหายดังกล่าว
 • การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง อาจสูญเสียเงินลงทุน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจและศึกษาข้อมูล รวมทั้งลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขประกาศและรายละเอียดข้างต้น ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป

ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลประกาศจากทีมงาน Terra ได้ ที่นี่

ขอขอบคุณทุกท่านที่เลือกใช้บริการบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว