กำหนดการเปิดระบบถอนเหรียญ Terra2.0 (LUNA2) วันที่ 10/06/2565 เวลา 18:00 น. (เวลาประเทศไทย) และการแจกจ่ายเหรียญแอร์ดรอปรอบ Post-attack Snapshot

แก้ไขเมื่อ Tue, 24 Oct 2023 เมื่อ 02:05 PM

ตามที่บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ได้มีประกาศ เรื่องการรองรับการแอร์ดรอปเหรียญ Terra2.0 (เหรียญ ‘LUNA2’) สำหรับผู้ถือเหรียญ Terra Classic (‘LUNC’ หรือเหรียญ LUNA เดิม) ตามรายละเอียดที่ประกาศไปแล้วนั้น ทางเรามีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้ระบบถอนเหรียญ LUNA2 พร้อมให้บริการแล้ว ตามกำหนดการต่อไปนี้

 

กำหนดการ

 • เปิดระบบถอนเหรียญ LUNA2
  วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 18:00 น. (เวลาประเทศไทย)
 • แจกจ่ายเหรียญ LUNA2 ที่ได้รับจาก Post-attack snapshot เข้าสู่กระเป๋าของลูกค้าที่ร่วมกิจกรรม*
  ภายใน 48 ชั่วโมง หลังเปิดระบบถอน LUNA2 ตามกำหนดการข้างต้น
  * เมื่อการแจกจ่ายเหรียญครั้งนี้เสร็จสิ้น ลูกค้าที่เข้าร่วม Post-attack snapshot จะได้รับเหรียญจากการแอร์ดรอป 30% ของจำนวนแอร์ดรอปที่จะได้รับทั้งหมด ตามเกณฑ์ที่ทาง Terra ประกาศไปก่อนหน้านี้

เกณฑ์การแจกจ่ายเหรียญ LUNA2

เมื่อบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ได้รับเหรียญ LUNA2 ที่ทาง Terra แจกจ่ายให้แล้ว จะทำการคำนวณและแจกจ่ายให้ลูกค้าของบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ต่อไปตามกฎเกณฑ์การแจกจ่ายที่ Terra กำหนดด้านล่างนี้:

 

รอบ Snapshot

เงื่อนไขการแจกจ่าย

สัดส่วนการกระจายเหรียญแอร์ดรอป

แผนการแจกจ่าย

Pre-attack

ลูกค้าที่ถือเหรียญ LUNA เดิม ในระบบกระเป๋าบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ ณ ช่วงเวลา snapshot

 • Terra Classic block 7,544,910 วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 21:59:37 น. (เวลาประเทศไทย)

1 LUNA เดิม จะได้รับประมาณ 1.034735071 LUNA2

 • จะได้รับเหรียญแอร์ดรอปหลังเกิด Genesis Block ไปแล้ว 1 ปี โดยจะได้รับเหรียญทุก ๆ เดือน เป็นระยะเวลา 2 ปี

Post-attack

ลูกค้าที่ถือเหรียญ LUNA เดิม ในระบบกระเป๋าบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ ณ ช่วงเวลา snapshot

 • Terra Classic block 7,790,000 วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 02:59:51 น. (เวลาประเทศไทย)

1 LUNA เดิม จะได้รับประมาณ 0.000015307927 LUNA2

 • ภายใน 48 ชั่วโมง หลังเปิดระบบถอน LUNA2 จะได้รับเหรียญจากการแอร์ดรอป 30% ของจำนวนแอร์ดรอปที่จะได้รับทั้งหมด
 • อีก 70% ที่เหลือจะได้รับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2565 เป็นต้นไป โดยจะแจกในทุก ๆ เดือนเป็นเวลา 24 เดือน ทั้งนี้ การแอร์ดรอปเหรียญในส่วนนี้ขึ้นอยู่กับการดำเนินการของทาง Terra ว่าสามารถทำการแจกจ่ายเหรียญให้ศูนย์ซื้อขายฯ ได้ตามกำหนดเวลาหรือไม่ ซึ่งอาจแตกต่างไปจากที่ระบุข้างต้น โดยทางบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์จะทำการประสานงานกับทีมงาน Terra เพื่อติดตามความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ และแจ้งให้ลูกค้าทราบในลำดับถัดไป (แก้ไขเพิ่มเติมตามข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2566)

 

สถานะเหรียญ LUNA เดิมที่ไม่เข้าเงื่อนไขการแอร์ดรอปเหรียญ LUNA2

 1. จำนวนเหรียญ LUNA เดิมที่ขายที่สำเร็จก่อนหน้าเวลาการ Snapshot
 2. จำนวนเหรียญ LUNA เดิมที่ซื้อสำเร็จหลังเวลาการ Snapshot
 3. จำนวนเหรียญ LUNA เดิมที่ถอนออกสำเร็จก่อนเวลาการ Snapshot
 4. จำนวนเหรียญ LUNA เดิมที่ยังฝากเข้ามาไม่สำเร็จก่อนเวลาการ Snapshot

หมายเหตุ

 • สัดส่วนการคำนวณแอร์ดรอปอ้างอิงจากแผนการกระจายเหรียญที่ Terra กำหนด สัดส่วนนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศแผนการกระจายเหรียญจากทาง Terra
 • มูลค่าเหรียญ LUNA เดิมที่น้อยกว่าทศนิยม 2 หลักในผลลัพธ์การคำนวณ จะไม่ถูกนับรวมเป็นจำนวนเหรียญ LUNA ที่จะได้รับในการแจกเหรียญกลุ่ม Post-attack snapshot ครั้งนี้
 • จำนวน LUNA เดิมที่นำมาคำนวณแอร์ดรอป ต้องเป็นยอดที่ได้รับการ Snapshot ณ วันที่และเวลาที่ Terra ประกาศเท่านั้น
 • เนื่องจากบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ยังไม่ได้รับเหรียญแอร์ดรอปสำหรับกลุ่ม Pre-attack snapshot ทำให้การกระจายเหรียญแอร์ดรอปในครั้งนี้ จะกระจายเฉพาะเหรียญที่ได้รับสำหรับ Post-attack snapshot เท่านั้น
 • เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์อยู่ระหว่างการติดตามกับทางทีมงาน Terra Foundation เพื่อรับทราบความชัดเจนของการกระจายเหรียญสำหรับกลุ่ม Pre-attack snapshot มายังกระเป๋าของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการกระจายเหรียญแอร์ดรอปกลุ่มนี้ให้แก่ลูกค้าต่อไป โดยบริษัทฯ จะประกาศให้ทราบอีกครั้งหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม

รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อเหรียญ LUNA เดิม และเหรียญ LUNA ใหม่บนบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์

เนื่องจาก การเปลี่ยนสัญลักษณ์ของเหรียญ LUNA เดิม และเหรียญ LUNA ใหม่บนบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ตามที่ทาง Terra ประกาศยังไม่สามารถดำเนินการได้ทันที เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นในระหว่างนี้ ชื่อและสัญลักษณ์ของทั้ง 2 เหรียญนี้บนระบบบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์จะปรากฏดังต่อไปนี้

 • เหรียญ LUNA เดิม
  • สัญลักษณ์เหรียญ: LUNA
  • ชื่อเหรียญ: Terra Classic (LUNA)
  • ชื่อเครือข่าย: Terra Classic (LUNC)
 • เหรียญ LUNA ใหม่
  • สัญลักษณ์เหรียญ: LUNA2
  • ชื่อเหรียญ: Terra 2.0 (LUNA2)
  • ชื่อเครือข่าย: Terra 2.0 (LUNA)

สัญลักษณ์และชื่อเหรียญดังกล่าว จะปรากฏบนหน้าแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ตามที่มี ประกาศก่อนหน้านี้ โดยการใช้งาน Public API จะใช้สัญลักษณ์เหรียญตามที่ระบุข้างต้น จนกว่าจะมีประกาศแจ้งให้ทราบต่อไป

 

หมายเหตุ:

 • โปรดซื้อขายเหรียญ Terra Classic ด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาคุณสมบัติของเหรียญ และราคาอาจมีความผันผวนสูง
 • การซื้อขายเหรียญ LUNA2 บนบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ อยู่ระหว่างการพิจารณาที่เข้มงวด ซึ่งเป็นกระบวนการเดียวกันกับการดำเนินการสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ การเปิดให้บริการถอนเหรียญ LUNA2 นี้ไม่ได้เป็นการรับประกันการซื้อขายเหรียญ LUNA2 และทางบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ไม่ได้รับประกันการเปิดระบบซื้อขายเหรียญ LUNA2 แต่อย่างใดตามนโยบายภายในของเรา
 • กรณีถอนเหรียญ LUNA2 โปรดใช้ที่อยู่กระเป๋าบนเครือข่าย Terra 2.0 (เครือข่ายใหม่) ในการทำรายการ และระบุข้อมูลในการทำธุรกรรมให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อป้องกันการสูญหายของสินทรัพย์ เนื่องจากธุรกรรมที่ถูกยืนยันแล้วจะไม่สามารถถูกยกเลิกหรือกู้คืนได้
 • การโอนเหรียญ LUNA2 ไปยังกระเป๋าอื่น ๆ ที่ไม่รองรับเครือข่าย Terra 2.0 อาจส่งผลให้สินทรัพย์ของท่านเกิดการสูญหาย และทางบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่กู้คืนสินทรัพย์ดิจิทัลที่สูญหายดังกล่าว
 • การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง อาจสูญเสียเงินลงทุน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจและศึกษาข้อมูล รวมทั้งลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
 • เงื่อนไขการดำเนินการบนบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขประกาศและรายละเอียดข้างต้น ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป

ขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนที่ดีตลอดมา


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว