อุปทานและการกระจายเหรียญ OP

แก้ไขเมื่อ Thu, 16 Feb 2023 เมื่อ 05:42 PM

OP ถูกสร้างออกมาโดยมีจำนวนเริ่มต้นที่ 4,294,967,296 OP แต่ไม่มีการจำกัดอุปทานสูงสุด และจำนวนเหรียญจะเฟ้อขึ้นปีละประมาณ 2% สำหรับรายละเอียดของการกระจายเหรียญ มีดังนี้

 

25% Ecosystem Fund

งบประมาณสำหรับพัฒนาระบบนิเวศ (Ecosystem) ของ Optimism

 

20% Retroactive Public Goods Funding (RetroPGF)

รางวัลสำหรับผู้ใช้ที่มีส่วนร่วมกับเครือข่าย

 

19% User airdrops

แจกจ่ายให้กับผู้ที่มีส่วนสนับสนุนเครือข่าย

 

19% Core contributors

แบ่งให้กับผู้ที่มีส่วนร่วมพัฒนาเครือข่ายอย่างมีนัยสำคัญ

 

17% Sugar xaddies

แบ่งให้กับนักลงทุนกลุ่มแรก ๆ

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว