แจ้งเตือน: การปิดระบบถอนเหรียญ Litecoin (LTC) ถาวร วันที่ 25/07/2565 เวลา 18:00 น. (เวลาประเทศไทย)

แก้ไขเมื่อ Wed, 07 Feb 2024 เมื่อ 12:43 PM

ตามที่บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (“บริษัทฯ”) มี ประกาศ แจ้งเรื่องการเพิกถอน (Delist) เหรียญ Litecoin (LTC) ออกจากกระดานซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ นับตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 18:00 น. (เวลาประเทศไทย) นั้น เพื่อป้องกันกรณีเหรียญ LTC คงค้างอยู่บนระบบหลังการปิดระบบถอนเหรียญ LTC ถาวร และค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นหากต้องทำการกู้คืนเหรียญจากกรณีดังกล่าว บริษัทฯ ขอให้ท่านพิจารณาดำเนินการถอนเหรียญ LTC ที่คงค้างอยู่ออกจากระบบ ก่อนการปิดระบบถอนเหรียญ LTC ถาวร ตามกำหนดการต่อไปนี้

 

กำหนดการ

เรื่อง               ยุติการให้บริการถอนเหรียญ LTC ถาวร

วันที่               25 กรกฎาคม 2565

ตั้งแต่เวลา      18:00 น. (เวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป

 

หมายเหตุ:

  • โปรดดำเนินการถอนเหรียญ LTC ที่คงค้างอยู่บนกระเป๋าของท่านบนบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ให้แล้วเสร็จ ก่อนวันและเวลาตามกำหนดการข้างต้น เพื่อป้องกันค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น สำหรับการกู้คืนเหรียญในกรณีที่ท่านไม่ได้ดำเนินการถอนเหรียญ LTC ทั้งหมดออกจากระบบให้แล้วเสร็จภายในวันและเวลาดังกล่าว
  • หากลูกค้าท่านใดไม่สามารถทำการถอนเหรียญ LTC ทั้งหมดได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด และยังคงมีเหรียญ LTC ค้างในกระเป๋าภายหลังการยุติบริการถอนเหรียญ โปรดติดต่อ Customer Support เพื่อสอบถามหรือขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม ทั้งนี้ การดำเนินการกู้คืนเหรียญคงค้างในกรณีนี้ อาจมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ซึ่งทางลูกค้าจำเป็นต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ด้วยตนเอง
  • โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า ท่านไม่ได้ทำรายการโดยใช้ MWEB บนเครือข่าย Litecoin เนื่องจากธุรกรรมที่ได้รับยืนยันแล้วบนบล็อกเชนไม่สามารถยกเลิกหรือกู้คืนได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่กู้คืนสินทรัพย์ดิจิทัลที่สูญหายจากธุรกรรมที่เป็นรายการโอนผ่าน MWEB หรือดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ MWEB บนเครือข่าย Litecoin
  • การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง อาจสูญเสียเงินลงทุน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจและศึกษาข้อมูล รวมทั้งลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขประกาศและรายละเอียดข้างต้น ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป

ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจและการสนับสนุนเป็นอย่างดีเสมอมา

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว