Optimism มีการทำงานอย่างไร?

แก้ไขเมื่อ Thu, 16 Feb 2023 เมื่อ 05:29 PM

Layer-2 จะทำหน้าที่ประมวลผลและยืนยันธุรกรรมขนาดเล็ก จากนั้นจึงสรุปและรวบรวมธุรกรรมเพื่อส่งเข้าไปอยู่บน Ethereum ตามระยะเวลาที่กำหนด วิธีนี้ส่งผลให้การทำธุรกรรมผ่าน Optimism มักจะมีความเร็วที่สูงและค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่า

 

นอกจากนี้ Optimism ยังใช้ Optimistic Rollups (ORs) ในการยืนยันธุรกรรม โดยมีหลักการทำงานคือ ทั้งเครือข่ายจะถือว่าทุกธุรกรรมที่เกิดขึ้นบนเครือข่ายเป็นธุรกรรมที่ถูกต้องทั้งหมด ทำให้ข้อมูลธุรกรรมมีขนาดเล็ก สามารถรวบรวมส่งให้ Layer 1 ได้เยอะและเร็วยิ่งขึ้น

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว