ประกาศแจ้งเตือนความเสี่ยงการซื้อขาย Terra Classic (LUNC)

แก้ไขเมื่อ Mon, 13 Feb 2023 เมื่อ 06:38 AM

เนื่องจากในขณะนี้ ราคาซื้อขายของเหรียญ Terra Classic (LUNC) บนกระดานซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์มีความผันผวนสูง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อนักลงทุนได้ ดังนั้น เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (“บริษัทฯ” หรือ “บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์”) ขอแจ้งเตือนให้นักลงทุนพิจารณาในการทำรายการซื้อขาย Terra Classic (LUNC) ด้วยความระมัดระวังสูงสุด โดยอาจพิจารณาความเสี่ยงต่อไปนี้ 

  • ปัจจัยพื้นฐานของเหรียญ Terra Classic (‘LUNC’ หรือเหรียญ LUNA เดิม) เปลี่ยนไปอย่างมีนัยยะสำคัญ โดยเฉพาะในส่วนของ Supply เหรียญที่เกิดขึ้น ส่งผลให้ราคาลดลงอย่างมาก และนำไปสู่การย้ายระบบนิเวศ (Ecosystem) ของเหรียญ LUNC ไปยังระบบนิเวศของเหรียญ Terra 2.0 (‘LUNA’ หรือเหรียญ LUNA ใหม่) ซึ่งทำให้ปัจจัยด้านต่าง ๆ ของเหรียญ LUNC ไม่มีความชัดเจน ได้แก่ ประโยชน์ในการใช้งานเหรียญ (Utility) แผนการพัฒนาเหรียญในระยะยาว และแผนการบริหาร Node Validator ของ LUNC

  • ข่าวความไม่แน่นอนต่าง ๆ ของผู้ก่อตั้ง Terra และข่าว Terra กำลังเตรียมถูกสอบสวนโดยหน่วยสืบสวนเกาหลีใต้ อ้างอิงตามลิงก์ข่าวต่อไปนี้ เป็นต้น
  • บริษัทฯ ได้ติดตามผู้ออกเหรียญในช่องทางที่เป็นทางการแล้ว เพื่อขอข้อมูลชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงไม่ได้รับความชัดเจนจากทางผู้ออกเหรียญแต่อย่างใดในขณะนี้

  • หากราคาเหรียญ LUNA เดิม (LUNC) ลดลงมาต่ำกว่า 0.0001 บาท ซึ่งเป็นราคาต่ำสุดที่ระบบซื้อขายสามารถรองรับได้ บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์จะระงับการซื้อขายเหรียญชั่วคราว ทั้งนี้ ท่านยังสามารถทำการยกเลิกคำสั่งที่ค้างอยู่ได้ และทำรายการถอนเหรียญ LUNC ได้ตามปกติ (อ้างอิงประกาศชี้แจงเรื่องการตั้งราคาต่ำสุดของเหรียญ LUNC)

ด้วยเหตุที่กล่าวมาข้างต้น บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ จึงขอแจ้งเตือนให้นักลงทุน โปรดซื้อขายเหรียญ Terra Classic (LUNC) ด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาคุณสมบัติการให้บริการในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และราคาอาจมีความผันผวนสูง

หมายเหตุ:

  • เหรียญ LUNA ที่ลิสต์อยู่บนกระดานบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ในขณะนี้ คือ เหรียญ Terra Classic (LUNC) ไม่ใช่เหรียญ Terra 2.0 (LUNA) การซื้อขายหรือฝากถอนเหรียญดังกล่าวบนบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์หลังกำหนดการการทำ Post-attack Snapshot (วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 02:59:51 น. (เวลาประเทศไทย)) จะไม่ทำให้ได้รับเหรียญแอร์ดรอปตามแนวทางที่ผู้ออกเหรียญได้กำหนดไว้ (อ้างอิงประกาศชี้แจงเรื่องรองรับการแอร์ดรอป LUNA)
  • ประกาศฉบับนี้เป็นข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมให้นักลงทุนใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบ และไม่รับรองหรือยืนยันความถูกต้อง ครบถ้วน ปราศจากข้อบกพร่อง ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเนื้อหาในประกาศฉบับนี้ รวมถึงข้อมูลของบุคคลภายนอกที่มีการเชื่อมต่อแต่อย่างใด อีกทั้ง บริษัทฯ ไม่ให้ถือว่าบรรดาข้อมูลที่เผยแพร่นั้นเป็นการให้คำแนะนำหรือให้ความเห็นในทางกฎหมาย และไม่ให้ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการซื้อขายหรือการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ทั้งนี้ การตัดสินใจลงทุนเป็นการตัดสินใจของผู้ลงทุนแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อประกอบการตัดสินใจต่อไป
  • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความสูญหาย หรือความเสียหายใด ๆ รวมถึงไม่รับผิดชอบต่อผลกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล จากการออกประกาศและ/หรือจากการนำเนื้อหาข้อมูลที่ปรากฏในประกาศนี้ไปใช้ในทุกกรณี
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขประกาศและรายละเอียดข้างต้น ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป

ขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนที่ดีตลอดมา

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว