ประกาศ: การเปลี่ยนเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน (คอมมิชชั่น) สำหรับโปรแกรมแนะนำเพื่อน (Referral Program)

แก้ไขเมื่อ Fri, 17 Feb 2023 เมื่อ 12:46 AM

สืบเนื่องจากประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ณ วันที่ 1 กันยายน 2565 ซึ่งมีสาระสำคัญส่วนหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อเกณฑ์การพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทน (“ค่าคอมมิชชั่น”) สำหรับโปรแกรมแนะนำเพื่อน (Referral Program) โดยมีใจความในข้อ (6) ที่ระบุว่า “ยกเลิกการจัดให้มีผู้แนะนำรายชื่อลูกค้า (introducing broker agent: IBA) ของผู้ประกอบธุรกิจที่ให้บริการคริปโทเคอร์เรนซี สำหรับการให้บริการโทเคนดิจิทัลยังจัดให้มี IBA ได้” (อ้างอิงประกาศของ ก.ล.ต.) นั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (“บริษัทฯ”) จึงได้มีมติปรับนโยบายและข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับประกาศของ ก.ล.ต. ตามรายละเอียดต่อไปนี้

1. บริษัทฯ จะทำการจ่ายค่าคอมมิชชั่นสำหรับผู้ใช้ในโปรแกรมแนะนำเพื่อน สำหรับธุรกรรมซื้อ-ขายสินทรัพย์ประเภทดิจิทัลโทเคน*เท่านั้น ในอัตรา 20% จากค่าธรรมเนียม (ไม่รวมเครดิตค่าธรรมเนียม) เมื่อเพื่อนที่ถูกเชิญทำการซื้อ-ขายสำเร็จ และจะยุติการจ่ายค่าคอมมิชชั่นสำหรับธุรกรรมซื้อ-ขายสินทรัพย์ประเภทคริปโทเคอร์เรนซี*

* ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแบ่งประเภทสินทรัพย์ดิจิทัลได้ ที่นี่

2. การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็นไปเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

3. การจัดให้มีผู้แนะนํารายชื่อลูกค้าสำหรับโปรแกรมแนะนำเพื่อนดังกล่าว เป็นไปเพื่อการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลโทเคนเท่านั้น ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต.

ทั้งนี้ รายละเอียดและบริการในส่วนอื่น ๆ ของโปรแกรมแนะนำเพื่อนของบริษัทฯ ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด ซึ่งท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

นอกจากนี้ ในส่วนของประกาศเพิ่มเติมจาก ก.ล.ต. ที่ออกมาหลังจากประกาศข้างต้น เป็นเพียงการให้ข้อเสนอแนะและคำอธิบายเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง สำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเท่านั้น ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายละเอียดแล้ว และหากบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่เกี่ยวข้องในอนาคต บริษัทฯ จะมีประกาศแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป


บริษัทฯ ขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนที่ดีตลอดมา

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว