การส่งข้อมูลยืนยันตัวตนผ่านระบบ Persona เพื่อเปลี่ยนอีเมล/ชื่อ/ที่อยู่/เบอร์โทร

แก้ไขเมื่อ Fri, 23 Feb 2024 เมื่อ 01:08 PM

หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชี ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ และอีเมลที่ใช้กับบัญชีกับบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ ท่านสามารถดำเนินการเพื่อขอเปลี่ยนข้อมูลบนบัญชีของท่านได้ตามวิธีการดังนี้

1. แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนข้อมูลมายัง Bitkub Support ([email protected]) โดยระบุประเภทของข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนให้ชัดเจน (สามารถขอเปลี่ยนข้อมูลได้มากกว่า 1 ประเภทพร้อมกัน) ได้แก่

 • อีเมล
 • ชื่อ-นามสกุล
 • ที่อยู่ที่ติดต่อได้
 • เบอร์โทรศัพท์

2. เจ้าหน้าที่ส่งลิงก์สำหรับดำเนินการผ่านระบบ Persona ให้ท่านทางอีเมล

 • ลิงก์สำหรับดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล จะขึ้นต้นด้วย “https://withpersona.com/ …”

3. กดที่ลิงก์ Persona ในอีเมลที่ท่านได้รับจากเจ้าหน้าที่ของเรา

4. ทำตามขั้นตอนที่ปรากฏ ดังนี้

4.1 เลือกสัญชาติ และกดปุ่ม “ถัดไป”


Screen Shot 2565-09-22 at 11.52.41.png


 • ท่านสามารถกดเปลี่ยนภาษาได้ที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอ ตามรูปตัวอย่างด้านล่างนี้

Screen Shot 2565-09-22 at 11.53.35.png

 

4.2 อ่านข้อความที่ปรากฏบนหน้าจอ และกดติ๊กถูกในช่องหน้าข้อความ “ฉันรับทราบและต้องการดำเนินการต่อ” ก่อนกดปุ่ม “ถัดไป”

Screen Shot 2565-06-27 at 16.27.59.png

4.3 กรอกชื่อจริงและนามสกุลของท่านทั้งภาษาไทยและภาษาอังให้ถูกต้อง และกดปุ่ม “ถัดไป”4.4 เพิ่มรูปด้านหน้าบัตรประจำตัวประชาชน โดย

 • กดที่ปุ่มสีเขียวที่มีสัญลักษณ์กล้องถ่ายรูปเพื่อถ่ายภาพด้านหน้าบัตร หรือ
 • กดปุ่ม “อัปโหลดรูป” เพื่ออัปโหลดรูปภาพที่ท่านถ่ายไว้แล้วจากอัลบั้มรูปบนอุปกรณ์ของท่าน หรือ
 • กดปุ่ม “เพิ่มรูปจากอุปกรณ์อื่น” เพื่อดำเนินการต่อบนมือถือหรือคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

Screen Shot 2565-06-27 at 16.28.23.png

 

4.5 กดปุ่ม “ใช้รูปนี้” หากรูปถ่ายของท่านมีความชัดเจนและถูกต้องแล้วเพื่อส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ หรือ กดปุ่ม “ถ่ายรูปใหม่” หากท่านต้องการเปลี่ยนรูป

Screen Shot 2565-06-27 at 17.45.34.png

 • ในกรณีที่ภาพของท่านไม่ถูกต้อง หรือคุณภาพของภาพถ่ายไม่ดีพอ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่สามารถยืนยันภาพถ่ายได้” เพื่อให้ท่านถ่ายภาพใหม่ หรือ เลือกรูปภาพอื่นโดยกดที่ปุ่ม “ลองอีกครั้ง” ตามตัวอย่างด้านล่างนี้

Screen Shot 2565-06-27 at 17.45.42.png


4.6 หากรูปด้านหน้าบัตรประจำตัวประชาชนของท่านถูกต้อง ระบบจะพาท่านไปยังขั้นตอนการถ่ายภาพด้านหลังบัตรประจำตัวประชาชน

 • โปรดถือบัตรให้นิ่งและอยู่ในกรอบ และตัวเลขด้านหลังบัตรอยู่ในตำแหน่งที่มีเส้นกำกับไว้ตามภาพด้านล่างนี้ และกดปุ่ม “ถ่ายภาพ”

Screen Shot 2565-06-27 at 17.51.42.png

 

4.7 เมื่อถ่ายรูปด้านหลังบัตรประจำตัวประชาชนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะพาท่านไปยังขั้นตอนการถ่ายภาพใบหน้า (รูปเซลฟี)

 • กดปุ่ม “มาเริ่มกัน” เพื่อถ่ายรูปโดยใช้กล้องของท่าน หรือ
 • กดปุ่ม “เพิ่มรูปจากอุปกรณ์อื่น” เพื่อดำเนินการต่อบนมือถือหรือคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

Screen Shot 2565-06-27 at 17.45.51.png

 

4.8 ในการถ่ายภาพเซลฟี โปรดมองตรง และหลังจากนั้นให้หันใบหน้าไปทางด้านซ้ายและด้านขวาเล็กน้อย ตามที่ระบบแจ้ง

Screen Shot 2565-06-27 at 17.56.02.png

 • ในกรณีที่รูปของท่านไม่ถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อความดังต่อไปนี้เพื่อให้ท่านถ่ายรูปใหม่ (ตามรูปตัวอย่างด้านล่าง) กดปุ่ม “ดำเนินการต่อ” เพื่อถ่ายรูปใหม่ภาพตัวอย่างการถ่ายเซลฟีที่ถูกต้อง

 • จัดใบหน้าให้อยู่ตรงกลางของกรอบสำหรับถ่ายรูป
 • ไม่มีสิ่งบดบังใบหน้า เช่น แว่นตา หน้ากากอนามัย หรือเครื่องประดับอื่น ๆ
 • หันหน้ามองตามทิศทางที่ระบบแจ้ง

Screen Shot 2565-06-27 at 17.46.34.png

 

4.9 กดเลือกรายการข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนแปลง (สามารถกดเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) และกดปุ่ม “ถัดไป”

Screen Shot 2565-09-21 at 10.32.22.png


4.10 ระบุข้อมูลในแต่ละช่องให้ถูกต้อง

สำหรับการเปลี่ยนอีเมล

 • ช่องด้านบน ให้ระบุอีเมลเก่าที่ท่านใช้กับบัญชีบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ (หากจำไม่ได้ ท่านสามารถเว้นว่างไว้ได้)
 • ช่องด้านล่าง ให้ระบุอีเมลใหม่ที่ท่านต้องการเปลี่ยน
 • กดปุ่ม “ถัดไป” เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

Screen Shot 2565-09-21 at 10.33.14.png

 

สำหรับการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล

 • โปรดระบุชื่อ - นามสกุลเก่า และใหม่ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ถูกต้องในช่องที่กำหนดไว้
 • ท่านจำเป็นต้องอัปโหลดเอกสารรับรองการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล หรือ ทะเบียนสมรส (กรณีเปลี่ยนนามสกุลจากการสมรส)

Screen Shot 2565-09-21 at 10.33.58.pngScreen Shot 2565-09-21 at 10.34.50.png

 

สำหรับการเปลี่ยนที่อยู่ที่ติดต่อได้

 • ท่านสามารถเลือกได้ว่า จะใช้ที่อยู่ตามหน้าบัตรประชาชน (กดที่ช่องวงกลมหน้าคำว่า “ใช่”) หรือ กดที่ช่องวงกลมหน้าคำว่า “ไม่” เพื่อพิมพ์ข้อมูลที่อยู่เองได้

Screen Shot 2565-09-21 at 10.38.01.png

 

สำหรับการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์

 • ให้ท่านกรอกเบอร์โทรศัพท์โดย ไม่ต้องระบุรหัสประเทศ ไม่ต้องเว้นวรรค และไม่ต้องใส่เครื่องหมายใด ๆ เช่น 0991234567
 • ช่องสำหรับระบุเบอร์โทรเก่า สามารถเว้นว่างไว้ได้
 • ช่องสำหรับระบุเบอร์โทรใหม่ จำเป็นต้องระบุ และต้องเป็นหมายเลขที่เป็นของท่านเอง ใช้งานได้ และติดต่อได้จริง

image (1).png


4.11 ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดว่าถูกต้องดีแล้ว และกดปุ่ม “ถัดไป” 

 • ท่านสามารถกดแก้ไขคำตอบในหน้าตรวจสอบข้อมูลได้ทันที หากพบว่ามีข้อมูลส่วนใดที่ท่านต้องการแก้ไข

Screen Shot 2565-09-21 at 10.43.40.png


ระบบจะแสดงข้อความว่า “เราจะแจ้งผลตรวจสอบทางอีเมลภายใน 7 วันทำการ” แปลว่า ข้อมูลของท่านถูกส่งเข้าสู่ระบบแล้ว และเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับภายใน 7 วันทำการเพื่อแจ้งผลให้ท่านทราบทางอีเมล


Screen Shot 2565-09-21 at 10.45.08.png

หมายเหตุ: ท่านอาจได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ของเรา ทางอีเมล หรือโทรศัพท์เพื่อยืนยันตัวตนเพิ่มเติม เพื่อความปลอดภัยท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลการติดต่อจากทางเราได้ ที่นี่

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว