Tezos คืออะไร?

แก้ไขเมื่อ Thu, 16 Feb 2023 เมื่อ 05:32 PM

Tezos คือยบล็อกเชนที่รองรับ Smart contract โดยมีจุดเด่นคือโครงสร้างที่รองรับการอัพเกรดโดยไม่จำเป็นต้องทำการ Hard Fork หมายความว่า Tezos จะเป็นเครือข่ายที่สามารถพัฒนาให้มีเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับยุคสมัยอเสมอ

 

Tezos ใช้ระบบฉันทามติแบบ Proof-of-Stake ที่ประหยัดพลังงานกว่า Proof-of-Work และผู้ใช้ก็สามารถล็อก (Stake) เหรียญ XTZ บนเครือข่ายเพื่อร่วมเสริมความปลอดภัยให้กับเครือข่ายในฐานะผู้ตรวจสอบธุรกรรมและรับผลตอบแทนเป็นเหรียญ XTZ

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว