การตอบคำถามสำหรับทำรายการถอนเหรียญบัญชีนิติบุคคล

แก้ไขเมื่อ Wed, 29 Nov 2023 เมื่อ 10:11 AM

เมื่อท่านทำรายการถอนเหรียญจากบัญชีนิติบุคคล ระบบจะมีการถามคำถามยืนยัน เพื่อความปลอดภัยของสินทรัพย์ โดยแนวทางในการตอบคำถามมีดังนี้

1. หมายเลขประจำตัว 13 หลัก หมายถึง หมายเลขเสียภาษีนิติบุคล

2. หมายเลขโทรศัพท์ 4 ตัวท้าย หมายถึง เลข 4 ตัวท้ายของหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านลงทะเบียนหรือผูกไว้กับบัญชีนิติบุคคลของท่านบนบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์

3. ปี ค.ศ. เกิด หมายถึง ปี ค.ศ. ที่ทำการจัดตั้งบริษัท ตามหนังสือรับรองที่ท่านใช้ในการเปิดบัญชีกับบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์

 

สำหรับขั้นตอนการทำรายการถอน ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากบทความต่อไปนี้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว