ระยะเวลาดำเนินการขอปลดล็อกการยืนยัน 2 ขั้นตอน (2FA)

แก้ไขเมื่อ Thu, 02 Mar 2023 เมื่อ 08:36 PM

ระยะเวลาสำหรับการปลดล็อกการยืนยัน 2 ขั้นตอน หรือ 2-factor authentication (2FA) มีรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้

ข่องทางการส่งคำขอปลดล็อก 2FA

ระยะเวลาดำเนินการ

หมายเหตุ

   ผ่านระบบ Persona

ภายใน 1 ชั่วโมง สูงสุดไม่เกิน 24 ชั่วโมง

   สำหรับลูกค้าทั่วไป

   ผ่านอีเมล

ภายใน 1 ชั่วโมง สูงสุดไม่เกิน 24 ชั่วโมง

   สำหรับลูกค้านิติบุคคล และลูกค้าที่ส่งคำขอผ่านระบบ Persona ไม่สำเร็จ

* หลังจากทางเราได้รับเอกสารครบถ้วน

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 2FA ได้จากลิงก์ต่อไปนี้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว