บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์สนับสนุนการอัปเกรดระบบ (The Merge) บนเครือข่าย Ethereum

แก้ไขเมื่อ Wed, 07 Feb 2024 เมื่อ 03:17 PM

บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์สนับสนุนการอัปเกรดเครือข่าย Ethereum ที่เรียกว่า “The Merge” และได้มีการติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าของเราจะได้รับบริการและประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นที่สุด โดยการดำเนินการของบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้า นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นสำคัญ 

 

ทั้งนี้ บริษัทขอเรียนแจ้งถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับ The Merge และแนวทางการปฏิบัติงานของบริษัทเพื่อสนับสนุนการอัปเกรด ดังนี้

  1. การอัปเกรดระบบ “The Merge” จะเป็นการเปลี่ยนระบบฉันทามติ (Consensus Protocol) ของเครือข่าย Ethereum จากระบบเดิม คือ Proof of Work (PoW) เป็นระบบใหม่ คือ Proof of Stake (PoS) อ่านเพิ่มเติม
  2. บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์จะมีประกาศแจ้งให้ทราบต่อไป หากจำเป็นต้องมีการปรับปรุงระบบที่เกี่ยวข้อง เมื่อทาง Ethereum มีกำหนดการอัปเกรดระบบดังกล่าวที่ชัดเจนแล้ว

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ The Merge ได้ ที่นี่

 

หมายเหตุ:

  • การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง อาจสูญเสียเงินลงทุน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจและศึกษาข้อมูล รวมทั้งลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขประกาศและรายละเอียดข้างต้น ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป

ขอขอบพระคุณสำหรับความไว้วางใจที่ท่านมีให้บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์มาโดยตลอด

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว