ระบบถอนเหรียญ WAN เปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 17/07/2565 เวลา 14:45 น. (เวลาประเทศไทย)

แก้ไขเมื่อ Thu, 16 Feb 2023 เมื่อ 07:10 PM

สืบเนื่องจากประกาศเรื่องการปิดระบบถอนเหรียญดิจิทัล Wancoin (WAN) ชั่วคราว ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2565 เพื่อปรับสัดส่วนสินทรัพย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์การดำรงสินทรัพย์ในระบบ ขณะนี้การดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีกำหนดการเปิดให้บริการดังนี้

กำหนดการ

เรื่อง              ระบบถอนเหรียญ WAN เปิดให้บริการตามปกติ
วันที่ 17 กรกฎาคม 2565
ตั้งแต่เวลา     14:45 น. เป็นต้นไป (เวลาประเทศไทย)


ขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว