Optimism คืออะไร?

แก้ไขเมื่อ Thu, 16 Feb 2023 เมื่อ 07:03 PM

Optimism คือเครือข่าย Layer 2 มีหน้าที่แบ่งเบาภาระให้กับเครือข่าย Ethereum โดยถูกออกแบบมาให้เป็น Layer 2 ใช้งานได้ง่ายและเติบโตได้อย่างยั่งยืน


Resource: https://www.youtube.com/watch?v=CQHXedvFn18 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว