แบบทดสอบ Crypto Knowledge คืออะไร

แก้ไขเมื่อ Wed, 03 Jan 2024 เมื่อ 04:41 PM

แบบทดสอบ Crypto Knowledge คือ แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับคริปโตเคอร์เรนซีที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล หรือ Exchange ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ จำเป็นต้องให้ลูกค้าของตนดำเนินการให้สำเร็จ ก่อนเริ่มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลใน Exchange ของตน ตามข้อกำหนดในประกาศ เลขที่ สธ. 18/2565 ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อให้แน่ใจว่า ลูกค้ามีความรู้พื้นฐานที่ควรทราบก่อนเริ่มลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

แบบทดสอบ Crypto Knowledge มีด้วยกันทั้งหมด 10 ข้อ ซึ่งอาจใช้เวลาในการทำได้ตั้งแต่ 5-10 นาที โดยลูกค้าสามารถพบการแจ้งเตือนให้ทำแบบทดสอบนี้ได้ที่ 3 หน้าดังนี้

  1. หน้าสุดท้ายหลังส่งข้อมูลยืนยันตัวตน (KYC)
  2. หน้า Market สำหรับซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล
  3. หน้า Bitkub Fast

เกี่ยวกับ Crypto Knowledge

  • กรณีที่ลูกค้าตอบคำถามไม่ถูกต้อง ระบบจะแจ้งว่าคำตอบที่ท่านเลือกไม่ถูกต้อง และลูกค้าต้องเลือกคำตอบข้อใหม่ จนกว่าจะได้คำตอบที่ถูกต้องจึงจะสามารถไปทำข้อต่อไปได้
  • กรณีที่ลูกค้าทำแบบทดสอบยังไม่เสร็จ และปิดหน้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันไปก่อน ลูกค้าจะเจอข้อความแจ้งเตือนให้ทำแบบทดสอบอีกครั้ง (เฉพาะที่หน้าทำรายการตามที่ระบุข้างต้น) และลูกค้าจะต้องทำแบบทดสอบใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ข้อที่ 1 เนื่องจากระบบจะไม่มีการบันทึกไว้ในกรณีที่ลูกค้าปิดแบบทดสอบก่อนทำเสร็จถึงข้อสุดท้าย
  • ลูกค้าที่ยังไม่เคยมีธุรกรรมซื้อขายสำเร็จบนบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ จำเป็นต้องทำแบบทดสอบ Crypto Knowledge จนผ่านครบทั้ง 10 ข้อก่อน จึงจะสามารถทำธุรกรรมซื้อขายได้

ท่านสามารถศึกษาขั้นตอนการทำแบบทดสอบ Crypto Knowledge นี้ได้จากตัวอย่างในบทความต่อไปนี้

  • ขั้นตอนการสมัคร KYC Level 1 (ตัวอย่างการทำแบบทดสอบ Crypto Knowledge อยู่ที่ขั้นตอนที่ 14 เป็นต้นไป และสามารถทำแบบทดสอบได้ทั้งบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน โดยการแสดงผลเหมือนกันทุกประการ)

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว