กำหนดการปิดระบบฝากถอนเหรียญ XRP (ชั่วคราว) ในวันที่ 29/09/2565 ตั้งแต่เวลา 13:00 น. - 14:00 น. (เวลาประเทศไทย) เพื่อพัฒนาระบบตามแผน

แก้ไขเมื่อ Sun, 05 Feb 2023 เมื่อ 04:43 PM

บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์มีกำหนดการปิดระบบฝากถอนเหรียญ XRP เป็นการชั่วคราว ตามรายละเอียดต่อไปนี้

การปิดระบบฝากถอนสินทรัพย์ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบฝากถอนสินทรัพย์ดิจิทัลตามแผนการพัฒนาระบบตามปกติของบริษัท เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในช่วงระหว่างการดำเนินการ ท่านยังสามารถใช้บริการในส่วนอื่น ๆ ทั้งหมดได้ตามปกติ และการดำเนินการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของท่านแต่อย่างใด

บริษัทขอให้ท่านวางใจว่า สินทรัพย์ของลูกค้าถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัยตามนโยบายการจัดเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเคร่งครัด และการดำเนินการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าของบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการ

 

กำหนดการ

เรื่อง            ปิดปรับปรุงระบบฝากถอนเหรียญ XRP (ชั่วคราว) เพื่อพัฒนาระบบ
วันที่            29 กันยายน 2565
ตั้งแต่เวลา  13:00 น.(เวลาประเทศไทย) 
ถึงเวลา       14:00 น.(เวลาประเทศไทย) 
รวมระยะเวลาดำเนินการ 1 ชั่วโมง*

*หากการดำเนินการเปลี่ยนแปลงจากที่กำหนดไว้ข้างต้น ทางเราจะมีประกาศแจ้งให้ทราบทันที

 

โปรดทราบ: สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังการปรับปรุงระบบในครั้งนี้

  • หลังการปรับปรุงระบบสำเร็จ ท่านอาจจำเป็นต้องสร้างและใช้ที่อยู่กระเป๋า (Wallet Address) ใหม่สำหรับการฝากเหรียญ XRP เพื่อป้องกันการสูญหายและความต่อเนื่องในการทำรายการ
  • การสร้าง Address ใหม่ไม่มีผลต่อยอดคงเหลือหรือการซื้อ-ขาย XRP แต่อย่างใด
  • หากใช้ Address เดิมในการฝาก XRP หลังการปรับปรุงระบบสำเร็จ เหรียญ XRP ของท่านอาจสูญหายได้ โปรดใช้ความระมัดระวังในการฝากเหรียญ โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณากู้คืนเหรียญที่อาจสูญหายจากกรณีดังกล่าวเป็นรายบุคคล

บริษัทขออภัยเป็นอย่างยิ่งหากท่านไม่ได้รับความสะดวกในช่วงเวลาดังกล่าว และขอขอบพระคุณสำหรับความไว้วางใจที่ท่านมีให้แก่บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์มาโดยตลอด

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว