Algorand (ALGO) คืออะไร

แก้ไขเมื่อ Mon, 06 Feb 2023 เมื่อ 01:30 PM

Algorand คือเครือข่ายบล็อกเชนแบบ Pure-Proof-of-Stake (PPoS) ที่รองรับ Smart Contract สามารถพัฒนา Decentralized Application (Dapp) และ Decentralized Finance (DeFi) รวมถึงโทเคนอื่น ๆ ได้เหมือนกับ Ethereum แต่ Algorand ถูกสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา Blockchain Trilemma

 

Blockchain Trilemma หมายถึงปัญหาที่บล็อกเชนเครือข่ายหนึ่งจะไม่สามารถมีคุณสมบัติทั้ง 3 อย่างได้พร้อม ๆ กัน นั่นคือ ความกระจายอำนาจ (Decentralization) ความปลอดภัย (Security) และความสามารถขยายเครือข่าย (Scalability)

 

Algorand มีเหรียญประจำเครือข่ายคือ ALGO ที่ใช้สำหรับการทำธุรกรรมบนเครือข่าย และเป็นรางวัลสำหรับผู้ใช้ที่มีส่วนร่วมกับระบบฉันทามติของเครือข่าย นอกจากนี้ การทำธุรกรรมผ่าน Algorand ยังมีความเร็วที่สูงมาก สามารถทำธุรกรรมได้สำเร็จภายในเวลาไม่ถึง 4 วินาที และยังสามารถทำธุรกรรมกี่ครั้งก็ได้ภายในหนึ่งวัน เพราะมีค่าธรรมเนียมที่ถูกมาก

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว