ประกาศแจ้งเตือนความเสี่ยงของ FTX Token (FTT) และแนวทางการดำเนินงานของบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์

แก้ไขเมื่อ วันพุธ, 7 กุมภาพันธ์ เมื่อ 3:29 PM

จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล FTX ซึ่งเป็นผู้ออกเหรียญ FTX Token (FTT) บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (“บริษัทฯ”) ขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของสถานการณ์ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับลูกค้าและนักลงทุนของบริษัทฯ รวมถึงชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับเหรียญ FTT ดังนี้

 

ลำดับสถานการณ์ FTX

 1. เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 Zhao Changpeng (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล Binance) ได้ประกาศทาง Twitter ว่า ตนจะเทขายโทเคนดิจิทัลของ FTX (FTT) ที่ถือครองอยู่ทั้งหมด โดย Binance ถือครอง FTT ของกระดานซื้อขาย FTX จำนวน 23 ล้านโทเคน ซึ่งคิดเป็นมูลค่าประมาณ 580 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจาก “ข้อเท็จจริงที่เพิ่งปรากฏออกมา” ทั้งนี้ Zhao ได้กล่าวเพิ่มเติมในเวลาต่อมาว่า การดำเนินการในครั้งนี้ “เป็นเพียงกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงหลังการถอนทุนออก โดยเป็นบทเรียนจากกรณีของ Luna”
 2. Zhao ระบุว่า การเทขาย FTT ทั้งหมดนั้น น่าจะใช้เวลาร่วมหลายเดือนกว่าจะแล้วเสร็จ และ Zhao จะพยายามให้การดำเนินการเทขายในครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อ FTX น้อยที่สุด
 3. หลังจากมีข่าวว่า Alameda Research ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ FTX มีวิกฤตด้านสภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งส่งผลให้ Binance ตัดสินใจที่จะเทขาย FTT ทั้งหมด Zhao ได้ประกาศทาง Twitter ว่า เขาได้ร่วมลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนง (LOI) ที่ไม่มีผลผูกพันกับ Sam Bankman-Fried (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล FTX) เพื่อเข้าซื้อ FTX เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อช่วยขจัดปัญหาด้านวิกฤติสภาพคล่องทางการเงินที่สำคัญ อย่างไรก็ตาม Binance จะทำการสอบทานธุรกิจ (Due Diligence) อย่างเต็มรูปแบบก่อน
 4. จากเหตุการณ์ในครั้งนี้ ทางเว็บไซต์ CoinDesk ได้ออกมารายงานถึงความผันผวนของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล โดยระบุว่า ในช่วงแรกเริ่มราคาของ FTT ได้เพิ่มขึ้น 20% จาก $14.50 เป็น $17.50 อย่างไรก็ตาม ทาง Cointelegraph ได้รายงานในเวลาต่อมาว่า ข้อตกลงดังกล่าวได้สร้างความผันผวนอย่างหนักต่อราคาของเหรียญอื่น ๆ ในท้องตลาดด้วย โดยในช่วงเย็นของวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 (ตามเวลาประเทศไทย) ราคาของ Bitcoin (BTC) ได้ลดลงเหลือเพียง $18,347
 5. ในช่วงเช้าของวันที่ 10 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ทาง Binance ได้ประกาศทาง Twitter ของบริษัทว่า Binance ได้ล้มเลิกความตั้งใจที่จะเข้าซื้อกิจการของ FTX แล้ว หลังทำการสอบทานธุรกิจ (Due Diligence) 
 6. ในลำดับต่อมา ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล FTX ได้มีการระงับการถอนเหรียญออกจากกระดาน FTX เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงต่อไป
 7. Bloomberg รายงานว่า Sam Bankman-Fried ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง FTX อาจต้องยื่นขอล้มละลาย หากไม่สามารถหาเงินสดมาเสริมสภาพคล่องได้ทัน โดย Sam ให้ข้อมูลกับนักลงทุนว่า ตอนนี้บริษัทขาดเงินอยู่ 8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา คือ Securities and Exchange Commission (SEC) และ Commodity Futures Trading Commission (CFTC) เริ่มเข้ามาสอบสวน FTX เกี่ยวกับข้อเท็จจริงว่า FTX นำเงินฝากของลูกค้าไปใช้ประโยชน์หรือไม่

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ขอเรียนให้ท่านทราบถึงแนวทางการดำเนินงานของบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์สำหรับ FTT ดังนี้

 • ปัจจุบันบริษัทฯ ยังเปิดให้บริการฝากถอน และซื้อขาย FTT ตามปกติ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในอนาคต อาทิเช่น หากราคาเหรียญดังกล่าวลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ และมีความเสี่ยงสูงต่อลูกค้าของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจพิจารณาระงับการซื้อขายเหรียญบนกระดานซื้อขายบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ชั่วคราว เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะประกาศแจ้งให้ลูกค้าทุกท่านทราบล่วงหน้าก่อนการดำเนินการใด ๆ
 • บริษัทฯ อยู่ระหว่างการติดต่อผู้ออกเหรียญ (issuer)ในช่องทางทางการ เพื่อขอข้อมูลชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว และแนวทางการดำเนินการเพิ่มเติม


หมายเหตุ:

 • โปรดทำความเข้าใจความเสี่ยงก่อนทำการซื้อขาย FTT และใช้ความระมัดระวังในการลงทุน เนื่องจากความผันผวนของราคา บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านศึกษาเอกสาร Whitepaper ของเหรียญ FTT รวมถึงติดตามข่าวสารจากช่องทางทางการของผู้ออกเหรียญดังกล่าวอย่างใกล้ชิด ที่ https://twitter.com/FTX_Official
 • ประกาศฉบับนี้เป็นข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมให้นักลงทุนใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบ และไม่รับรองหรือยืนยันความถูกต้อง  ครบถ้วน ปราศจากข้อบกพร่อง ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเนื้อหาในประกาศฉบับนี้ รวมถึงข้อมูลของบุคคลภายนอกที่มีการเชื่อมต่อแต่อย่างใด อีกทั้งบรรดาข้อมูลที่เผยแพร่นั้นไม่ถือเป็นการให้คำแนะนำ หรือให้ความเห็นในทางกฎหมาย และไม่ถือเป็นการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการซื้อขายหรือการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล โดยการตัดสินใจลงทุนเป็นการตัดสินใจของผู้ลงทุนแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อประกอบการตัดสินใจต่อไป
 • ในกรณีที่ราคาเหรียญ FTT ลดลงมาต่ำกว่า 0.0001 บาท ซึ่งเป็นราคาต่ำสุดที่ระบบซื้อขายของบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์สามารถรองรับได้ บริษัทฯ จะพิจารณาระงับการซื้อขายเหรียญ FTT ชั่วคราว โดยบริษัทฯ จะมีประกาศแจ้งให้ลูกค้าทุกท่านทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการ
 • เนื่องจากการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยง โปรดศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดและถี่ถ้วนและใช้วิจารณญาณในการดำเนินการใด ๆ ในช่วงที่สภาวะตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลมีความผันผวน ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความสูญหาย หรือความเสียหายใด ๆ รวมถึงไม่รับผิดชอบต่อผลกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลอันเนื่องมาจากการออกประกาศและ/หรือเนื้อหาข้อมูลที่ปรากฏในประกาศนี้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขประกาศและรายละเอียดข้างต้น ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป

บริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ และขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจที่ท่านมีให้แก่บริษัทฯ 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว