วิธีฝากเงินบาท: ระบบบาทเนต (Bahtnet)

แก้ไขเมื่อ Fri, 21 Jul 2023 เมื่อ 11:55 AM

บาทเนต คือ บริการโอนเงินมูลค่าสูงไปยังบัญชีผู้รับเงินที่มีบัญชีต่างธนาคารผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET - Bank of Thailand Automated High-value Transfer Network) ซึ่งเป็นระบบของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยผู้รับเงินจะได้รับเงินโอนตรงตามวันที่กำหนด ไม่จำกัดยอดเงินในการโอนและจำนวนครั้งในการทำรายการต่อวัน ทั้งนี้ จะมีค่าธรรมเนียมการฝากจาก (1) ธนาคารต้นทางในอัตราที่เป็นไปตามดุลพินิจของสถาบันการเงินแต่ละแห่ง (2) ค่าธรรมเนียมที่ผู้ให้บริการรับโอนเงินกำหนดไว้ตามเงื่อนไขในการโอนเงิน และ (3) ค่าธรรมเนียมของระบบผู้บริการอื่น ๆ ที่อาจมีได้ เช่น บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์จะมีค่าธรรมเนียมในการให้บริการส่วนนี้ที่ 100 บาท 

 

การชำระเงิน

สำหรับวิธีการชำระเงินเพื่อทำรายการฝากผ่านระบบบาทเนต ท่านสามารถเลือกหักจากบัญชีที่มีกับธนาคารนั้น ๆ เงินสด หรือ เช็คธนาคารได้ตามต้องการ ดังภาพตัวอย่างด้านล่างนี้

image.png

และหลังจากท่านทำรายการฝากที่ธนาคารแล้ว โปรดเก็บหลักฐานการนำฝากเพื่ออัปโหลดเข้าสู่ระบบสำหรับให้เจ้าหน้าที่ของเราทำการตรวจสอบ และนำเงินเข้าบัญชีบิทคับของท่านต่อไป

ท่านสามารถส่งเอกสารการฝากเงินได้ทั้งบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ ตามขั้นตอนในบทความต่อไปนี้

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบาทเนตและรายชื่อสถาบันผู้ใช้บริการบาทเนตได้ ที่นี่

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว