ประกาศแจ้งเตือนความเสี่ยงของ Solana (SOL) และแนวทางการดำเนินงานของบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์

แก้ไขเมื่อ Fri, 10 Feb 2023 เมื่อ 03:44 AM

เนื่องจากความผันผวนของราคาเหรียญ Solana (SOL) รวมถึงสินทรัพย์ดิจิทัลในช่วงที่ผ่านมา บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (“บริษัทฯ”) ขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับลูกค้าและนักลงทุนของบริษัทฯ รวมถึงชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับเหรียญ SOL ดังนี้

 

ลำดับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ SOL

  1. จากเหตุการณ์ การขาดสภาพคล่องของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล FTX ซึ่งมี Sam Bankman-Fried เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง และ Alameda Research ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ FTX ทำให้ Alameda Research ได้รับผลกระทบจากวิกฤตด้านสภาพคล่องทางการเงินเช่นกัน
  2. จากการรายงานของเว็บไซต์ CoinDesk ระบุว่าบริษัท Alameda Research ของ Sam Bankman-Fried ได้มีการถือครอง SOL เป็นจำนวนมาก และยังมีการถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลชนิดอื่น เช่น MAPS และ OXY ซึ่งเป็นโทเคนบนระบบนิเวศของ Solana อีกด้วย
  3. ประกอบกับเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ได้มีการปลดล็อก SOL กว่า 54 ล้านเหรียญ ซึ่งการปลดล็อกดังกล่าวมีมูลค่ากว่า 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นอุปทานหมุนเวียน 15% ของ SOL ประกอบกับการที่นักลงทุนเทขาย SOL จากความเกี่ยวข้องระหว่าง Alameda Research และ SOL ทำให้นักลงทุนเกิดความตื่นตระหนกและมีการเทขายเหรียญ ส่งผลให้เกิดความผันผวนของราคาสินทรัพย์ดิจิทัล และราคา SOL ลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเหตุการณ์นี้มีรายงานไว้บนเว็บไซต์ของ CoinDesk เช่นกัน

*การ Stake หมายถึง การที่นักลงทุนฝากเหรียญไว้ในระบบบล็อกเชนเป็นระยะเวลาหนึ่งเพื่อเป็นผู้ตรวจสอบธุรกรรม (Validator) รวมถึงอาจได้รับผลตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ

 

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ขอเรียนให้ท่านทราบถึงแนวทางการดำเนินงานของบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์สำหรับ SOL ดังนี้

  • ปัจจุบันบริษัทฯ ยังเปิดให้บริการฝากถอน และซื้อขาย SOL ตามปกติ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในอนาคต อาทิเช่น หากราคาเหรียญดังกล่าวลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ และมีความเสี่ยงสูงต่อลูกค้าของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจพิจารณาระงับการซื้อขายเหรียญบนกระดานซื้อขายบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ชั่วคราว เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะประกาศแจ้งให้ลูกค้าทุกท่านทราบล่วงหน้าก่อนการดำเนินการใด ๆ
  • บริษัทฯ อยู่ระหว่างการติดต่อผู้ออกเหรียญ (issuer)ในช่องทางทางการ เพื่อขอข้อมูลชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว และแนวทางการดำเนินการเพิ่มเติม

หมายเหตุ:

  • โปรดทำความเข้าใจความเสี่ยงก่อนทำการซื้อขาย SOL และใช้ความระมัดระวังในการลงทุน เนื่องจากความผันผวนของราคา บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านศึกษาเอกสาร Whitepaper ของเหรียญ SOL รวมถึงติดตามข่าวสารจากช่องทางทางการของผู้ออกเหรียญดังกล่าวอย่างใกล้ชิด ที่ https://twitter.com/solana
  • ประกาศฉบับนี้เป็นข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมให้นักลงทุนใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบ และไม่รับรองหรือยืนยันความถูกต้อง  ครบถ้วน ปราศจากข้อบกพร่อง ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเนื้อหาในประกาศฉบับนี้ รวมถึงข้อมูลของบุคคลภายนอกที่มีการเชื่อมต่อแต่อย่างใด อีกทั้งบรรดาข้อมูลที่เผยแพร่นั้นไม่ถือเป็นการให้คำแนะนำ หรือให้ความเห็นในทางกฎหมาย และไม่ถือเป็นการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการซื้อขายหรือการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล โดยการตัดสินใจลงทุนเป็นการตัดสินใจของผู้ลงทุนแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อประกอบการตัดสินใจต่อไป
  • ในกรณีที่ราคาเหรียญ SOL ลดลงมาต่ำกว่า 0.0001 บาท ซึ่งเป็นราคาต่ำสุดที่ระบบซื้อขายของบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์สามารถรองรับได้ บริษัทฯ จะพิจารณาระงับการซื้อขายเหรียญ SOL ชั่วคราว โดยบริษัทฯ จะมีประกาศแจ้งให้ลูกค้าทุกท่านทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการ
  • เนื่องจากการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยง โปรดศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดและถี่ถ้วนและใช้วิจารณญาณในการดำเนินการใด ๆ ในช่วงที่สภาวะตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลมีความผันผวน ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความสูญหาย หรือความเสียหายใด ๆ รวมถึงไม่รับผิดชอบต่อผลกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลอันเนื่องมาจากการออกประกาศและ/หรือเนื้อหาข้อมูลที่ปรากฏในประกาศนี้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขประกาศและรายละเอียดข้างต้น ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป

บริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ และขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจที่ท่านมีให้แก่บริษัทฯ 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว