ธนาคารทหารไทยธนชาตปิดปรับปรุงระบบถอนเงินบาทชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 11/10/2565 เวลา 17:55 น. (เวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป

แก้ไขเมื่อ Sat, 04 Feb 2023 เมื่อ 10:27 PM

ธนาคารทหารไทยธนชาต (ttb) แจ้งปิดระบบถอนเงินบาทชั่วคราว เนื่องจากการปิดปรับปรุงระบบของทางธนาคาร โดยมีกำหนดการดังนี้

กำหนดการ
เรื่อง ธนาคารทหารไทยธนชาตปิดปรับปรุงระบบถอนเงินบาทชั่วคราว
วันที่ 11 ตุลาคม 2565
ตั้งแต่เวลา 17:55 น. (เวลาประเทศไทย)
ถึงเวลา 18:55 น. (เวลาประเทศไทย)

หมายเหตุ:
ท่านสามารถใช้บริการถอนเงินบาทผ่านธนาคารอื่น ๆ ได้ตามปกติ

ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูง

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว