สืบเนื่องจากประกาศเรื่องการปิดปรับปรุงระบบถอนเงินบาทชั่วคราวของทุกธนาคาร เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ขณะนี้การปรับปรุงระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีกำหนดการเปิดให้บริการดังนี้

กำหนดการ

เรื่อง              ระบบถอนเงินบาททุกธนาคาร เปิดให้บริการตามปกติ
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565
ตั้งแต่เวลา 10:00 น. (เวลาประเทศไทย)

ขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจ