728x90 bitkub enjoy40 20 en

ประกาศแจ้งการหยุดซื้อขายเหรียญ LUNA ชั่วคราว เนื่องจากเครือข่าย Terra และการ Supply ของเหรียญ LUNA ขาดเสถียรภาพ ตั้งแต่วันที่ 13/05/2565 เวลา 08:50 น. เป็นต้นไป

ติดตาม

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น


Bitkub.com