728x90 bitkub enjoy40 20 en

การอัปเกรดระบบของ Ethereum (Arrow Glacier Upgrade) เสร็จสมบูรณ์ - ระบบฝาก-ถอน 35 เหรียญบนเครือข่าย Ethereum เปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 10/12/2564 เวลา 04:30 น. (เวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป

ติดตาม

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น


Bitkub.com