728x90 bitkub enjoy40 20 en

ประเภทคำสั่งซื้อ/ขาย แบบ Stop-Limit Order

ติดตาม

ข้อคิดเห็น

1 ข้อคิดเห็น

  • Avatar
    ณัฐพัชร์ หลวงพล

    อยากให้ยกตัวอย่างการตั้งราคา limit กับ stop ว่าค่าทั้งสองควรมีความสัมพันธ์กันอย่างไร

    0
    การดำเนินการข้อคิดเห็น เปอร์มาลิงก์

Bitkub.com