728x90 bitkub enjoy40 20 en

กำหนดการปิดปรับปรุงระบบฝากถอนสินทรัพย์ดิจิทัล(ชั่วคราว) 68 สกุล ในวันที่ 27/11/2565 ตั้งแต่เวลา 16:30 น. ถึง 20:30 น. (เวลาประเทศไทย) เพื่อรองรับการปรับปรุงระบบของผู้ให้บริการรักษาสินทรัพย์ดิจิทัล (Fireblocks)

ติดตาม

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น


Bitkub.com